AWARA HOON LYRICS

Awara Hoon Lyrics Awara hoon, awara hoonYa gardish mein hoonAasman ka tara hoon..Awara hoon, awara hoonYa gardish mein hoonAasman ka tara hoon..Awara hoon, awara hoon Ghar-baar nahin, sansar nahinMujhse kisi ko pyar

More