HUMKO MAN KI SHAKTI DENA LYRICS

Humko Man Ki Shakti Dena Lyrics

Humko man ki shakti dena man vijay karein
Doosron ki jai se pehle khud ko jai karein
Humko man ki shakti dena man vijay karein
Doosron ki jai se pehle khud ko jai karein
Humko man ki shakti dena

Bhed bhaav!
Bhed bhaav apne dil se saaf kar sakein
Bhed bhaav apne dil se saaf kar sakeinDoston se bhool ho to maaf kar sakein
Doston se bhool ho to maaf kar sakein
Jhoot se bache rahein, sach ka dum bharein
Jhoot se bache rahein, sach ka dum bharein
Doosron ki jai se pehle khud ko jai karein
Humko man ki shakti dena man vijay karein
Doosron ki jai se pehle khud ko jai karein
Humko man ki shakti dena

Also Read  JAB MILA TU LYRICS

Mushkilein padein to hum par itna karm kar
Mushkilein padein to hum par itna karm kar
Sath dein to dharm ka, chalein to dharm par
Sath dein to dharm ka, chalein to dharm par
Khud pe hausla pe rahe, badi se na darein
Khud pe hausla pe rahe, badi se na darein
Doosron ki jai se pehle khud ko jai karein
Humko man ki shakti dena man vijay karein
Doosron ki jai se pehle khud ko jai karein
Humko man ki shakti dena

Humko Man Ki Shakti Dena Lyrics In English

error: Content is protected !!